Bildt.nu wordt gemaakt met medewerking van:
Bertus Dijkstra, Bertus Hogendorp, Bildts Aigene, Douwe Zwart, Ellen Floris, Els Veenma, Emma Zuidema, Hein Jaap Hilarides, Jaap Jansma, Jaep van der Wal, Jacob Engelsma, Jelke de Jager, Jelmer Kampen, Johannes Ebbens, Joop Bierma, Klaas Dankert, Leendert Ferwerda, Marjan de Groot, Marten Kuik, Marty Slager, Melanie van der Mossel, Mera Jes, Netty Way, Piet Lautenbag, Rixt Buwalda, Sytse Buwalda, Sytse Keizer, Tjalling Terpstra, Wim Koopmans en Yde Stienstra.

Enthousiaste vrijwilligers schrijvers, fotografen en filmers blijven welkom.
Reacties kunnen naar: redactie@bildt.nu of kom langs in ons kantoor: Van Harenstraat 3 9076 BS St.-Annaparochie

Bildt.nu is altijd geïnteresseerd in wat er speelt op het Bildt.
Heeft u leuke tips voor onze redactie of organiseert u een activiteit waar u graag meer bezoekers wilt trekken? 
Geef ze door aan onze redactie: redactie@bildt.nu  

Of kom gerust langs op ons kantoor.  
We zijn er op maandag- dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur.

U kunt uw agendapunt/activiteit ook insturen via: Aanmelden agendapunt /activiteit 

Verspreidingsgebied
De Bildt.nu krant wordt op ongeveer 10.000 adressen huis-aan-huis verspreid door FRL Post in de onderstaande plaatsen:
Bitgum, Bitgumermole, Berltsum, Inglum, Hallum, Marsum, Minnertsga, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk, Oudebildtzijl, Oude Leije, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, de Westhoek en Wier.

Heeft u de krant Bildt.nu niet ontvangen?
Eventuele vragen of klachten over de verspreiding kunnen worden verzonden naar www.frlpost.nl/klantenservice.

De krant is ook gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten:

St.-Anna: Albert Heijn, Poiesz, Primera, Autobedrijf Jensma, van der Kloet en de Bibliotheek
St.-Jacob: Restaurant Zwarte Haan en de Oude Postduif
Minnertsga: Dagwinkel
Nij Altoenae: By Hinke
Froubuurt: De Buurfrou, MFC Froubuurt en De Zoutbron
Ouwe-Syl: Het Grauwe Paard, Wad Noflik en De Witte Klok
Hallum: Bibliotheek
Stiens: Albert Heijn en Poiesz
Bitgummole: Bakkerij Friso
Marssum: Tuincentrum De Leeuw
Berlikum: De Markthal, Poiesz en Fryske Strawberries
Menaldum: Poiesz
Dronrijp: Poiesz
Tzummarum: Bakkerij Struiksma
Franeker: Albert Heijn, Bakkerij Van Der Kloet, Spar, Poiesz en Gemeentehuis