Bildt.nu wordt gemaakt met medewerking van:
Bertus Dijkstra, Bildts Aigene, Douwe Zwart, Ellen Floris, Els Veenma, Evert Fokkema, Hein Jaap Hilarides,
Ingrid van Ek, Jacob Engelsma, Jelke de Jager, Johan Klaver, Joop Bierma, Klaas Dankert, Leendert Ferwerda,
Marten Kuik, Marty Slager, Melanie van der Mossel, Mera Jes, Netty Way, Sytse Buwalda, Sytse Keizer, Wim Koopmans, Wulfila Wallenburg en Yde Stienstra.

Enthousiaste vrijwilligers schrijvers, fotografen en filmers blijven welkom.
Reacties kunnen naar: redactie@bildt.nu of kom langs in ons kantoor: Van Harenstraat 3 9076 BS St.-Anne

Bildt.nu is altijd geïnteresseerd in wat er speelt op het Bildt.
Heeft u leuke tips voor onze redactie of organiseert u een activiteit waar u graag meer bezoekers wilt trekken? 
Geef ze door aan onze redactie: redactie@bildt.nu  

Of kom gerust langs op ons kantoor.  
We zijn er op maandag- dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur.

U kunt uw agendapunt/activiteit ook insturen via: Aanmelden agendapunt /activiteit 

Verspreidingsgebied
De Bildt.nu krant wordt op ongeveer 10.000 adressen huis-aan-huis verspreid door FRL Post in de onderstaande plaatsen:
Bitgum, Bitgumermole, Berltsum, Inglum, Hallum, Marsum, Minnertsga, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk, Oudebildtzijl, Oude Leije, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, de Westhoek en Wier.

Heeft u de krant Bildt.nu niet ontvangen?
Eventuele vragen of klachten over de verspreiding kunnen worden verzonden naar www.frlpost.nl/klantenservice.

De krant is ook gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten:

St.-Anna: Albert Heijn, Poiesz, Primera en de Bibliotheek
St.-Jacob: Restaurant Zwarte Haan en de Oude Postduif
Westhoek: De Friezinn
Minnertsga: Dagwinkel
Froubuurt: MFC Froubuurt en De Zoutbron
Ouwe-Syl: Het Grauwe Paard, Wad Noflik en De Witte Klok
Hallum: Bibliotheek
Stiens: Albert Heijn, Poiesz
Bitgummole: Bakkerij Friso
Marssum: Tuincentrum De Leeuw
Berlikum: De Markthal, Poeisz en Fryske Strawberries
Menaldum: Poiesz
Dronrijp: Poiesz
Franeker: Albert Heijn, Spar en Poiesz