Een goed begin van het nieuwe jaar!
Een goed begin van het nieuwe jaar!

Campus wenst feul hail en segen in 2023

Algemeen

Voor alle leerlingen van Campus Middelsee stond de 1e schooldag van 2023 bij binnenkomst warme chocomel en betere keuze koek klaar. Met dit nieuwjaarsontbijt wensen alle medewerkers van de Campus alle leerlingen op zijn Bildts; “Feul hail en segen in 2023”.

Natuurlijk wenst Campus Middelsee ook alle andere betrokkenen veel geluk en gezondheid in 2023.

Begin van dit kalenderjaar krijgen alle leerlingen een tussenstand van cijfers en feedback op hun onderwijsleerproces. Dit wordt d.m.v. LOC gesprekken besproken met de Leerling, Ouder en Coach, waarbij de leerling wordt gecoacht op het leiding nemen in het gesprek en daarmee eigenaar wordt van zijn/ haar eigen leerproces.

Ook de leerlingen van groep 8 zijn binnenkort van harte welkom op de Campus met hun ouders. Op woensdag 18 januari tussen 19:00 en 21:00 uur is een Doe- en Info avond en op woensdag 1 februari tussen 16:00 en 20:00 uur is de Open Dag.