Ronald Riemersma en Robert de Vries
Ronald Riemersma en Robert de Vries Jelke de Jager

Ronald Riemersma en Robert de Vries erelid VV St.-Anne

Algemeen

Na dertien seizoenen namen Ronald Riemersma en Robert de Vries op maandag 19 september jl. afscheid als bestuurslid. In 2010 kwamen beide kameraden in het bestuur na daarvoor al allerhande functies te hebben vervuld. Na drie seizoenen vicevoorzitter werd Ronald in 2013 voorzitter, terwijl Robert van 2010 tot in 2018 de taak van voorzitter van de technische commissie op zich nam. Derhalve bekleedden zij zware functies hetgeen jarenlang veel tijd in beslag nam. Zowel Robert als Ronald hebben in deze dertien seizoenen derhalve ongelooflijk veel werk verricht. Daarom was het meer dan terecht dat beiden, na goedkeuring van de vergadering, tot erelid werden benoemd.