Pootmachine vullen
Pootmachine vullen

Aardappelpotenbij maatschap Eindhoven

Zakelijk

De dip in het weer van een paar weken geleden heeft plaats gemaakt voor de zon. Nu het land is opgedroogd en de grond is opgewarmd kunnen de akkerbouwers volop los met het poten van aardappelen. Zo ook Sander Eindhoven, die achter zijn boerderij aan de Nieuwebildtdijk bezig is met het poten van zijn aardappelen.

Plan van aanpak

Voordat er gepoot wordt, heeft Sander een plan gemaakt welk aardappelras op welk perceel moet komen. Aardappelen mogen maximaal 1 keer per 3 jaar op een stuk land worden geteeld in verband met ziekten, waaronder aardappelmoeheid (AM). Aardappelmoeheid is een belangrijk probleem in de aardappelteelt en kan zorgen voor flinke opbrengstderving. Om dit te voorkomen worden in de winter alle percelen bemonsterd. De uitslagen worden vervolgens besproken samen met het laboratorium (HLB). Zij adviseren hoe de AM situatie verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door een bepaald resistent ras te telen. “Ik zoek een ras uit dat past bij het perceel en wissel de rassen zoveel mogelijk”, vertelt Sander. 

Meten is weten

Voor het aardappelpoten gebruikt Eindhoven deels eigen pootgoed van de oogst van afgelopen jaar. “Om te bepalen hoeveel kisten ik van elk ras moet bewaren, weeg ik in de winter 100 aardappelen van elk ras om zo het gemiddeld gewicht te berekenen”, vertelt Sander. “Hoeveel aardappelen er per hectare worden gepoot verschilt per ras, gemiddeld 4 tot 5 kisten per hectare.” Om de 15 cm wordt een aardappel in de grond gezet. 

Poten

Op de zwaardere percelen wordt er bij maatschap Eindhoven eerst met een rotorkopeg de grond bewerkt. De rotor maakt de grond los en de grote kluiten kapot. Op de lichtere grond is een bewerking met de frontfrees voorop de pootmachine genoeg om de grond fijn te krijgen. De schijven achterop de pootmachine bedekken de aardappel met grond en maken een rug.

Sander legt uit dat aardappelen op ruggen worden geteeld voor de watervoorziening en werkbaarheid. “Uit een rug kan een aardappel goed worden gerooid.” Daarnaast kunnen de wortels in de losse grond het beste groeien. Ook warmt de grond op ruggen sneller op, wat de groei bevordert en de ruggen zorgen dat het overschot aan regenwater sneller van het land loopt.

Opfrezen

Over een paar weken, net voordat de nieuwe aardappelplanten boven de grond komen, worden de ruggen opgehoogd. Dit doet Sander met een zogenoemde ruggenfrees. Deze machine schuift een extra laagje grond op de rug. “Zo krijgt de aardappel meer ruimte om te groeien en wordt tegelijk het onkruid op een mechanische wijze verwijderd”, legt Sander uit. 

Opbrengst

“Gemiddeld groeien 7 aardappelen uit de gepote aardappel. Als je 1 hectare poot, heb je in een normaal jaar 6 à 7 ha pootgoed voor het komende jaar. Dit is belangrijk voor de opbouw van je areaal. Bij het poten zet ik graag veel aardappelen per meter, zo worden de poters niet te dik, want bovenmaatse aardappelen gaan tegen aanzienlijk lagere prijs weg”, zegt Sander.

Om tot een goede en kwalitatieve opbrengst te komen wordt er vooraf bemest met kali. Tijdens het poten voegt Sander vloeibare fosfaat toe om de knolzetting te bevorderen. Gedurende het seizoen kijkt hij wat de behoefte is van het gewas en wordt er nog stikstof en kali bij bemest.

Mts. Eindhoven
Bedrijf: Akkerbouw
Eigenaar: Sander Eindhoven
Locatie: Oudebildtzijl
Hectares: 75, waarvan 25 ha aardappelen, 25 ha tarwe en 25 ha suikerbieten

Van oorsprong komt de familie Eindhoven uit Zoetermeer. Vanuit hier is de familie verhuisd naar Almere. Begin 2000 moest Eindhoven, vanwege uitbreiding van Almere, hier weg. Zoekend naar een mooie plek om het akkerbouwbedrijf voort te zetten kwam hij in 2011 terecht aan de Nieuwebildtdijk. De lichte grond hier is erg geschikt voor de pootgoedteelt. Inmiddels zijn Sander en Susanne met kun kinderen Marleen en Menno helemaal ingeburgerd op het Bildt.

Vader Ron Eindhoven boert nog op een deel van het akkerbouwbedrijf in Almere. Hier worden granen en wortelen geteeld. In drukke periodes helpt hij Sander. Daarnaast heeft Sander een kameraad die geregeld bij hem werkt. Geen vast personeel is een bewuste keuze. Grootschalig hoeft van Sander niet, maar als de kans komt zou Sander best willen uitbreiden. Hij vindt echter goed en grondig werken het belangrijkst. Het mooiste vindt Sander het werken met het product, dus het aardappelzetten, rooien en sorteren.

Ferhalen út ‘t feld

George Pars Graanhandel BV schrijft de komende maanden weer een ‘Ferhaal út ‘t feld’. Hiermee willen wij u een kijkje geven wat er in een jaar gebeurt in de agrarische sector.

George Pars Graanhandel BV is al meer dan 170 jaar toeleverancier van granen, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsproducten. Sinds 1850 is het bedrijf al gevestigd op het Bildt en sinds 2016 ook actief in Flevoland met Poldergraan. Vanuit beide locaties bedienen we akkerbouwers en veehouders in Friesland, Groningen en Flevoland, zowel gangbaar als biologisch.