Deelnemers Hemelvaartpartij KNKB Jongens 2023
Deelnemers Hemelvaartpartij KNKB Jongens 2023 Melanie van der Mossel

Hemelvaartpartij Jongens weer terug in Froubuurt

Sport

Voor Corona was het een jaarlijks terugkerend evenement. Nu was het tijd om deze traditie weer op te pakken. Op Hemelvaartsdag werd er weer gekaatst door de Jongens-categorie op KNKB niveau. Bij deze door elkaar loten partij werden alle deelnemers door elkaar geloot en was er geen aparte A-klasse. Zo konden de minder goede kaatsers zich optrekken aan de goede kaatsers en daar wordt een ieder beter van. 

Gezien de opgave van 24 deelnemers (8 parturen) werd er gekozen voor het kaatsen in een poule-systeem. Dit betekende dat de eerste 4 parturen bij elkaar in een poule kaatsten en de parturen 5 tot en met 8 kaatsten tegen elkaar. Zo kon iedereen 3x kaatsen. Na 3 omlopen gingen de nummers 1 en 2 van de poule door naar de finales. De nummers 1 kaatsten de finale. De nummers 2 moesten kaatsen om een 3e prijs of niets. Na een finale van 5-5 6-6 was de uitslag als volgt:

1e: Brent Jesse van Beem (Dronryp), Brent Timmerman (Dronryp) en Otte Algra (Leeuwarden)

2e: Iwan Hiddinga (St. Anne), Lars Tijssen (Reduzum) en Jelvin Kaper (St Anne)

3e: Edwin Arjen Yska (Bolsward), Silvan Elzinga (Bolsward) en Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)

Prijswinnaars Jongens KNKB Hemelvaart