Nel Haarsma en Boukje Tol tijdens het afscheid
Nel Haarsma en Boukje Tol tijdens het afscheid Melanie van der Mossel

Wethouders nemen afscheid

Politiek

De opvolgers van Boukje Tol en Nel Haarsma zijn:
Marja van der Meer (SAM) uit Ingelum, René de Vries (SAM) uit Herbaijum en Kees Arendz (Gemeentebelangen) uit Dronryp. Jan Dijkstra (FNP) uit Hitzum was al wethouder en blijft in deze functie actief.

Het coalitieakkoord is gisteren gepubliceerd op de website van Waadhoeke.