Nel Haarsma en Boukje Tol tijdens het afscheid
Nel Haarsma en Boukje Tol tijdens het afscheid Melanie van der Mossel

Wethouders nemen afscheid

Politiek

Na vele jaren actief te zijn geweest als wethouder hebben Boukje Tol en Nel Haarsma op vrijdag 13 mei afscheid genomen in MFA de Doarpsfinne in hun eigen Minnertsga. Beide dames waren al wethouder in de gemeente het Bildt en zijn doorgegaan toen het Bildt opging in de Waadhoeke. Nel Haarsma was 16 jaar wethouder en Boukje Tol 12 jaar.  

De opvolgers van Boukje Tol en Nel Haarsma zijn:
Marja van der Meer (SAM) uit Ingelum, René de Vries (SAM) uit Herbaijum en Kees Arendz (Gemeentebelangen) uit Dronryp. Jan Dijkstra (FNP) uit Hitzum was al wethouder en blijft in deze functie actief.

Het coalitieakkoord is gisteren gepubliceerd op de website van Waadhoeke.