v.l.n.r. Roelof Bruursema, Jaep van der Wal, Teun de Jong, Dirk Osinga en Foppe de Lang
v.l.n.r. Roelof Bruursema, Jaep van der Wal, Teun de Jong, Dirk Osinga en Foppe de Lang Jelke de Jager

Koninklijke Onderscheidingen in 2022

Cultuur

Dinsdag 26 april ontvingen twaalf inwoners van de gemeente Waadhoeke een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. In het verspreidingsgebied van Bildt.nu kregen maar liefst vijf personen in de Koornbeurs in Franeker door burgemeester Waanders de versierselen opgespeld.

Dirk Osinga (66) Berltsum (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Dirk Osinga is de man van het geld. Een door de wol geverfde fondsenwerver. Naast de werkzaamheden voor zijn eigen financieel adviesbureau zet hij zich al ruim veertig jaar belangeloos in voor de maatschappij. Meer dan vijftien stichtingen of verenigingen kunnen op hem rekenen. Mede dankzij de inspanningen van meneer Osinga is bijvoorbeeld de volledige restauratie van de prachtige koepelkerk in Berltsum tot stand gekomen. En hij hielp 2,6 miljoen euro bijeenbrengen voor de bouw van multifunctioneel centrum It Stedhûs in zijn dorp. 

Foppe de Lang (80) Dronryp (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Een jaar geleden vierde Foppe de Lang zijn tachtigste verjaardag. Om deze mijlpaal luister bij te zetten spraken vele bekenden filmpjes in. Hun enthousiaste verhalen maakten duidelijk dat hij al decennialang van grote waarde is voor de ‘mienskip’. 

Sinds enkele dagen vaart het Fietspont Keimpetille weer. Het was in 2006 meneer De Lang zijn idee om dit pontje in ere te herstellen. Hij heeft dit voor elkaar gekregen. Van 1989 tot en met 2013 was hij Bouwmeester van de Permanente Commissie. Het leverde hem het erelidmaatschap van de PC op. 

Teun de Jong (61) Sint Annaparochie (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Aardappelen lopen als een rode draad door het leven van Teun de Jong. Naast zijn eigen akkerbouwbedrijf aan de karakteristieke Oudebildtdijk in Sint Annaparochie is hij landelijk voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. En als adviseur is hij betrokken bij stichting De Bildtse Aardappelweken. Hij geniet veel aanzien in de sector. Van de aardappelakker naar het kaatsveld is een kleine stap. Achttien jaar lang gaf meneer De Jong leiding aan kaatsvereniging Drie Spul is Ut. Onder zijn voorzitterschap ging de vereniging met haar tijd mee.

Jaep van der Wal (68) Sint Annaparochie (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Bijna 45 jaar heeft Jaep van der Wal voor de klas gestaan. Hij is een van de parels uit de schatkist van CSG Ulbe van Houten. Vriendelijk, uitdagend en oplossingsgericht boeide hij collega’s en leerlingen. Hierbij had hij in het bijzonder aandacht voor leerlingen die meer zorg nodig hadden. Dankzij zijn grote hart hebben heel veel leerlingen met kleine en grotere problemen toch hun weg in onderwijs en leven gevonden. 

Ook op andere vlakken zet meneer Van der Wal zich met verve in voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor de Protestantse Gemeente Sint Annaparochie. 

Roelof Bruursema (75) Bitgummole (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Zijn wieg stond in het Drentse dorp Diever. Toch levert Roelof Bruursema al ruim 45 jaar een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de Friese dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum. In deze drie dorpen klinkt het weleens gekscherend: ‘Roelofs bed staat nog net niet in de sportkantine.’ Vriendelijk bedoelde plagerij. Want de dorpsbewoners kunnen niet om hem heen. 

Zijn vrijwilligersactiviteiten zijn buitengewoon divers. Van de Vogelwacht en activiteitenvereniging De Maeyebeam tot sportcomplex It Bosk en het begeleiden van jeugdige kaatsers.

Daarnaast ontving oud-Bilkert Ane Peter van Dijk in Leeuwarden een onderscheiding.

Ane Peter van Dijk (60) Leeuwarden (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Dit jaar legde Ane Peter van Dijk na zo’n 30 jaar zijn bestuursfunctie neer bij muziekvereniging Ons Genoegen Marsum. Hij bekleedde bij deze vereniging de functies van secretaris en voorzitter. Naast zijn betrokkenheid bij de muziekvereniging heeft hij, naast zijn werk als notaris, nog bij talloze andere organisaties bestuursfuncties bekleed. Hij deed dit ondermeer bij de J.H. van Aisma Stichting, Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden en de Beheerscommissie Dominicuskerk Leeuwarden. Ane Peter van Dijk heeft ook het boek ‘Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet’ geschreven en samengesteld.

Ane Peter van Dijk tijdens de presentatie van het boek over schilder Johannes Blanksma.