Dick Nauta neemt namens de Aerden Plaats de cheque in ontvangst van Wethouder Dijkstra
Dick Nauta neemt namens de Aerden Plaats de cheque in ontvangst van Wethouder Dijkstra Gemeente Waadhoeke

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

Cultuur

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van het Cultuurplatform Waadhoeke reikte wethouder Jan Dijkstra woensdagavond twee cheques uit. De gelukkige ontvangers waren zangkoor Different Sound uit Minnertsga en cultureel bezoekerscentrum De Aerden Plaats uit Oude Bildtzijl. Met deze actie wil de wethouder bekendheid geven aan een tijdelijke coronasubsidie. Met deze subsidie steunt de gemeente culturele instellingen om het contact met hun leden en vrijwilligers aan te halen en hun culturele activiteiten weer op te pakken. De subsidie kan tot 15 oktober aangevraagd worden.

Culturele organisaties kunnen niet zonder hun leden en vrijwilligers. Juist in coronatijd is het heel belangrijk dat de verbinding tussen vereniging en haar leden of tussen een instelling en haar vrijwilligers in stand blijft. Door alle beperkende maatregelen en het verbod op groepsvorming was dit erg lastig. Elkaar ontmoeten, samen muziek maken of anderszins cultureel bezig zijn, was niet mogelijk. Met het risico op het afhaken van leden en/of vrijwilligers.

Daarom wil de gemeente verenigingen en instellingen hierbij helpen. De gemeente stelt een bedrag per vereniging of instelling beschikbaar. Hiermee krijgen zij de (financiële) mogelijkheden met elkaar in contact te blijven, hun leden een hart onder de riem te steken, elkaar te bedanken, etc. Hoe de verenigingen en vrijwilligersinstellingen deze verbindingsbijdrage inzetten is aan hen.

Wethouder Jan Dijkstra van Cultuur: “Kultuur is de smaroalje fan de maatskippij. Ik bin tige bliid dat we wer opstarte kinne nei in drege tiid. As gemeente dogge we ús bêst om ús rike kultuurfjild te stypjen. Wy hoopje dat dizze subsydzje harren wer in stapke tichterby bringt om dat te dwaan dêr’t se goed yn binne, harren muzikale en kulturiele aktiviteiten, en minsken bijelkoar bringe.”

De bijdrage is bedoeld voor de amateurkunstverenigingen en culturele instellingen die vallen onder het gemeentelijk cultuurbeleid. Het gaat om 22 muziekverenigingen, 10 culturele instellingen met vrijwilligers, 35 zangverenigingen en 37 toneelverenigingen. De bijdrage per vereniging wordt gebaseerd op het aantal leden of vrijwilligers, en is minimaal € 200 tot maximaal € 2.000.

De subsidie kan tot 15 oktober worden aangevraagd. Voor meer informatie over de regeling ‘tijdelijke subsidieregeling faciliteren verbinding met leden en vrijwilligers’ kunt u contact opnemen met mevrouw Margaret Beckers via m.beckers@waadhoeke.nl . Een aanvraagformulier kunt u ook bij haar aanvragen.