Ondertekening
Ondertekening Joachim de Ruijter

Miljoenen voor regio Noardwest-Fryslân door ondertekende Regio Deal

Algemeen

Regio Deal Noardwest-Fryslân kan van start gaan! Op 1 november 2023 is De Regio Deal officieel ondertekend en heeft de goedkeuring van het Rijk gekregen. Deze mijlpaal opent de deur naar een veelbelovende toekomst vol kansen voor onze regio.

De gezamenlijke inspanningen van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, en ondersteuning vanuit het onderwijs en bedrijfsleven hebben geleid tot deze belangrijke stap. Burgemeester Marga Waanders van Gemeente Waadhoeke heeft de door alle betrokken partijen getekende Regio Deal aangeboden aan het Rijk, dat met volledige instemming heeft gereageerd op het voorstel.

De Regio Deal, die een cruciale impuls zal geven aan het woon- en vestigingsklimaat in Noardwest-Fryslân, is gebaseerd op het streven naar een hogere levenskwaliteit en welvaart voor onze inwoners. De drie hoofdlijnen van de deal omvatten:

  • Vitale Economie: Het stimuleren van economische groei en innovatie in de regio om duurzame werkgelegenheid te creëren en het ondernemerschap te bevorderen.
  • Kwaliteit van leven voor de bewoners: Het verbeteren van de leefomgeving, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen om de algehele levenskwaliteit van de inwoners te verhogen.
  • Zorg voor Bodem, Landbouw, Landschap, Waterbeheer en Energie: Het waarborgen van een duurzame en verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

De regio Noardwest-Fryslân heeft bij het Rijk een investeringsbijdrage van €20 miljoen aangevraagd, waarbij elke betrokken overheid een passende financiële bijdrage zal leveren om te voldoen aan de vereiste cofinanciering van €20 miljoen. Hierdoor wordt er €40 

Afbeelding