Afbeelding
Jaep van der Wal

Gideonkerk St. Anne in april “Tsjerke fan ‘e moanne” bij Omrop Fryslân.

Algemeen

Net voor onze novembervergadering van de Commissie Eredienst kwam een telefoontje. Of we als Gideonkerk in 2023 ook een maandlang “Tsjerke fan ‘e moanne” wilden zijn. Daarin hebben we – na overleg met de kerkenraad – toegestemd. En het werd de maand april (met uitzondering van 2 april). Daarna kwam de “carrousel” op gang, want dan moet er heel wat gebeuren. Zo moeten o.a. organisten, voorgangers, gemeenteleden, e.d. worden ingelicht over hoe en wat. De begintijd van de dienst opgeschoven, een locatiebezoek geregeld (waar moet welke camera staan), en noem maar op. En tijdens het overleg met de vertegenwoordiger van de werkgroep die namens Classis Fryslân e.e.a. begeleidt, kwamen ook vragen:

Wie zijn jullie?
De Commissie Eredienst, luidde het antwoord (Rina, Gerrie, Pieter, ds. Liesbet, Jaep en als “buitenlid” preekvoorziener Baukje). We draaien zeker al tien jaar mee in het rooster van erediensten. Dat waren eerst avonddiensten, maar toen we in 2012 zonder predikant kwamen te zitten, hebben we – om de preekvoorziener te helpen – gezegd: dan doen we ook mee aan de morgendiensten. Dat waren toen de Dertien-discipelendiensten.

En die doen jullie nog altijd?
Nee, we hebben daarna o.a. nog de diensten van de Ongelijkenissen gehad. En Brieven van Anna. En nu doen we de vleugeldiensten.

Waarom dat “vleugel”?
Nou, in de eerste plaats omdat het in de dienst gaat om een Bijbeltekst die een “gevleugeld woord” in de Nederlandse taal is geworden. Denk maar aan “Ziende blind” e.d. En ten tweede omdat de dienst gehouden wordt in het bijgebouw. Tijdens de dienst zitten de mensen om tafels en na de mijmering krijgen ze een bakje koffie en moeten ze ook zelf even aan de slag met dat gevleugelde woord.

En merken we in de diensten in april iets van die vleugeldiensten?
Nee, toevallig zijn die er niet in april. Wel organiseren we de diensten in de Stille Week/Paaszondag. Bij deze diensten betrekken we gemeenteleden bij de uitvoering. Dat doen we ook al sinds jaren, steeds met een bepaald thema of persoon als een soort rode draad.

En wat of wie is dat dan op 9 april?

Op Paaszondag, en de dagen ervoor, gaat het om Nicodemus. Die kijkt als het ware terug op hoe hij de gebeurtenissen rond lijden en opstanding heeft beleefd. Met op de “achtergrond” die avond dat hij naar Jezus toe is gegaan om te praten over het eeuwige leven.

Is er nog wat te melden over de andere drie zondagen?

Nee, dat wordt ook voor ons een verrassing. Wel is er iedere week een andere voorganger en een andere organist, maar verder zouden we zeggen: we zullen zien. Om 10.00 uur begint de uitzending. En ……. kijk vooral mee.