Het negende zonnedak
Het negende zonnedak Jelke de Jager

Bildtse Energie Coöperatie viert haar negende zonnedak

Algemeen

Waar sommige energiecoöperaties nog worstelen met hun eerste zonnedak, neemt de Bildtse Energie Coöperatie dit voorjaar alweer haar negende zonnedak in gebruik. Houtkonstruktie Friesland in Sint Annaparochie stelde het dak hiervoor beschikbaar, omwonenden hebben door crowdfunding de installatie mogelijk gemaakt.
Met dit zonnedak kunnen weer ongeveer 30 huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte stroom! De “winst” op de opgewekte energie vloeit terug naar de gemeenschap. Veel Bildtse verenigingen hebben al een bijdrage ontvangen uit de leefbaarheidspot, ruim vijftig Bildtse huishoudens zijn deze winter geholpen met gratis energiebesparende maatregelen. En de deelnemers aan de zonnedaken ontvangen jaarlijks een mooi rendement op hun inleg.

“Eén dak per jaar”
Bestuurslid Simon Visbeek roept al vanaf de start van de coöperatie in 2014: “Eén dak per jaar!” Toen nog een gewaagde uitspraak, nu lijkt het al (bijna) vanzelfsprekend. Dit najaar komt er dan ook een tiende zonnedak, in de Westhoek dit keer.

Bildtse Energievisie
Er zijn nog genoeg huishoudens en een flink aantal bedrijven te gaan om het Bildt helemaal zelfvoorzienend te maken op het gebied van stroom. Om de klimaatdoelen te halen zal er dus flink opgeschaald moeten worden.
Samen met dorps- en streekbelangen wordt er daarom gekeken naar waar en hoe stroom opgewekt kan worden op het Bildt, en wie dat zou moeten doen. Het resultaat wordt vastgelegd in een Bildtse Energievisie waarin bewoners aangeven hoe zij het willen in hun directe omgeving.

Inventarisatie grote daken
Als onderdeel van de Bildtse Energievisie wordt er nu al geïnventariseerd hoeveel daken van 750 m2 of groter er zijn die in aanmerking komen voor een zonnedak-installatie van de coöperatie. De eigenaren van deze daken zullen in maart een brief ontvangen met de vraag of ze hun dak beschikbaar zouden willen stellen. Voor dakeigenaren zitten hier ook voordelen aan, vaak worden de zonnepanelen van de coöperatie gecombineerd met eigen panelen wat een mooie kostenbesparing oplevert bij de inkoop, aanleg en installatie. Daarnaast ontvangt de dakeigenaar een kleine financiële vergoeding van de coöperatie en na 16 jaar de zonnepaneleninstallatie om dan zelf nog duurzame energie te kunnen opwekken.

Doe mee, denk mee
Mocht je ideeën hebben en/of willen bijdragen aan de Bildtse Energie Visie? Stuur dan een mail naar Simon Visbeek via financien@bildtse-ec.nl.
Heb je een dak van meer dan 750 m2 of groter? Kijk dan op bildtse-ec.nl/grote-daken-gezocht.