Mevrouw Henrichs laadt haar elektrische auto op aan de laadpaal in het bijzijn van wethouder Kees Arendz.
Mevrouw Henrichs laadt haar elektrische auto op aan de laadpaal in het bijzijn van wethouder Kees Arendz. Gemeente Waadhoeke

Eerste openbare laadpaal in gebruik in Waadhoeke

Algemeen

Op woensdag 7 september 2022 is de eerste openbare laadpaal voor Waadhoekers zonder oprit in gebruik genomen. Mevrouw Henrichs die aan de Voorstraat in Franeker woont heeft het verzoek ingediend bij de gemeente Waadhoeke. Zij nam als eerste de openbare laadpaal in gebruik. Wethouder Kees Arendz was bij dit bijzondere moment aanwezig. 

Gratis openbare laadpaal

Inwoners van Fryslân die een elektrische auto hebben maar geen eigen oprit of parkeerplaats, kunnen bij gemeente Waadhoeke een laadpaal aanvragen. De laadpaal komt dan op een plek in de buurt van de woning. Iedereen mag gebruik maken van de laadpaal en is dus niet alleen voor gebruik van de aanvrager. Het bedrijf Total Energies zorgt voor plaatsing van de palen. 

Laadpalen in Waadhoeke 

In Waadhoeke zijn er ongeveer 25 aanvragen binnengekomen. De komende maanden worden laadpalen geplaatst in Tzum, Oude Bildtzijl, Menaam, Bitgum, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Sexbierum, Berltsum, Ried, Dronryp, Oosterbierum en Franeker. De gemeente streeft ernaar om 220 laadpalen te plaatsen in 2025. Tien jaar later moeten dit er 724 zijn. 

Aanvragen

Een laadpaal is aan te vragen via: www.laadpaalnodig.nl.