Leerlingen ruimen zwerfafval op.
Leerlingen ruimen zwerfafval op.

Leerlingen Campus ruimen op in Sint Anne e.o.

Algemeen

Dinsdagochtend 05 juli hebben alle tweedejaars (circa 200 leerlingen) van Campus Middelsee zwerfvuil geraapt in Sint Anne en omstreken. Verdeeld over 12 groepjes verspreidden de leerlingen zich over de dorpen Sint Anne, Froubuurt, Sint Jabik, Ouwe Syl, Minnertsgea, Berltsum, Bitgum/Bitgummole en Stiens. In een tijdsbestek van zo’n anderhalf uur wisten de jongeren behoorlijk wat vuilniszakken te vullen in (veelal) hun eigen woonplaats. 

Het was een geslaagde opruimactie; de jongeren hebben een mooie bijdrage geleverd aan een schonere en mooiere omgeving. ‘Ik tocht dat it hjir eins al behoarlik skjin wie…maar wy ha dochs noch een pûdsje heal fol krigen!

Sinds enkele jaren doet Campus Middelsee mee aan een jaarlijkse activiteit binnen het programma Samen Fryslân Schoon; een samenwerkingsverband tussen de Friese Milieu Federatie, IVN Natuureducatie , Omrin en de gemeente Waadhoeke. Doel van het programma is het creëren van bewustwording bij jongeren rond het thema ‘zwerfafval’.

Dit jaar was ook de gemeente Leeuwarden aangehaakt; zij zorgden in Stiens voor materialen en de afvoer van het geraapte zwerfvuil.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding