Stadhuis Franeker
Stadhuis Franeker (Gemeente Waadhoeke)

Ook gemeente Waadhoeke kleurt oranje: stop geweld tegen vrouwen