Schrijver Ulbe van Houten. Zijn bekendste boek was De sûnde fan Haitze Holwerda.
Schrijver Ulbe van Houten. Zijn bekendste boek was De sûnde fan Haitze Holwerda.

Ulbe van Houten keert terug op zijn eigen school!