De Aerden Plaats
De Aerden Plaats onbekend

Expositie ‘Op ’t Bildt tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

zondag 14 april 10:30 - 16:30

Deze nieuwe, kleinschalige, expositie van cultureel bezoekerscentrum Aerden Plaats gaat vooral over de ‘kleine’ geschiedenis: hoe inwoners van het Bildt het gewone leven zo goed mogelijk voortzetten in dit ongewone tijdperk. Dit is geïllustreerd aan de hand van gebruiksvoorwerpen, fotomateriaal en dagboekfragmenten (van St.-Annebuurster Arjen Dekker Sebastiana) uit die tijd. Voortzetting van het ‘gewone leven’ was overigens betrekkelijk: de gevolgen van de Duitse bezetting waren duidelijk zichtbaar.

De expositie is samengesteld en vormgegeven door schrijver, dichter en schilder Janny Vellinga, die ook tekende voor andere permanente exposities in Aerden Plaats. Voor het samenstellen van ‘Op ’t Bildt tijdens de Tweede Wereldoorlog’ maakte zij gebruik van het door Leendert Ferwerda geschreven boekwerk ‘Een Uytland gheheten Bil’ en van materiaal beschikbaar gesteld door o.a. Stichting Bildts Aigene.

De expositie is daarna te bezoeken tijdens de openingsuren van Aerden Plaats: t/m april op zater- zon- en feestdagen van 10.30 tot 16.30 uur en van mei t/m september dagelijks (behalve dinsdagen).

Locatie