Terpenlandschap-Frisia-anno-900
Terpenlandschap-Frisia-anno-900 copyright-Ulco Glimmerveen

Expositie Billând Aerden Plaats Oudebildtzijl 1 juni tot 1 juli 2023, dinsdags gesloten

donderdag 1 juni 2023 10:30 tot zaterdag 1 juli 17:00

Op zaterdag 19 november 2022 is het nieuwste boek over de ontstaansgeschiedenis van deregio ’t Bildt verschenen. Aan de hand van kaartreconstructies, metingen en ander onderzoekontwikkelde streekhistoricus Sytse Keizer een nieuwe kijk op de geschiedenis van ’t Bildt.’t Bildt was de naam van de gemeente vanaf 1505. Het landschap wat zich gedurende 3000 jaarvóór 1505 ontwikkelde, noemt Keizer ‘Billând.’ Enkele van de vele onderwerpen die hij behandelt zijn het ontstaan van de Middelsee, deaanwezigheid van Boeren, Romeinen, Noormannen en Franken en het zware bestaan vanhorigen en edelen in de Middeleeuwen. De auteur gaat in op de aanleg van zomerdijken en hetafdammen van de Burdine en schenkt de belangrijkste waterkeringen extra aandacht. Keizergeeft een overzicht van de waterwegen en dijkdoorbraken van Billând en komt tot een goedonderbouwde reconstructie van de dorpen Oudebildtzijl en Berlikum. Het boek biedt veelinformatie over de maatschappelijke context en waterstaatkundige aanpassingen tijdens hetopbillen van het land. De lezer ontdekt hoe de woon- en werklagen van Billând de schommelingen van de trans -en regressielijn van de zee volgden.De expositie geeft een beeld van de ontdekkingstocht van Sytse Keizer door ‘zijn’ Billând met Highlights per hoofdstuk van zijn boek. Het boek ligt ter inzage om nog ‘dieper in het Billând tegraven.’ Verder zijn er vondsten uit het Billând te bewonderen en kunt u zich nog inschrijven voor de tweede druk van het boek Billând.

Veel plezier.

Sytse Keizer

sytse.keizer@gmail.com

06 5 392 65 72

sytsekeizer.nl


Locatie