Afbeelding

Wies Noest BeingHere

donderdag 8 september 2022 10:30 tot zondag 2 oktober 16:30

Wies Noest, BeingHere, Aerden Plaats Oude Bildtzijl, t/m 2 oktober. 

Open alle dagen van 10.30 tot 16.30 uur, behalve op dinsdagen en zaterdag 3 september.

In haar kindertijd was poppenkleertjes maken en borduren het grootste plezier van Wies. Ze was goed in handwerken en mocht naar de huishoudschool. Via een omweg heeft ze de akte NS behaald en werd lerares Kunstnaaldwerk en Handwerktechnieken. In de jaren 80 heeft ze diverse studiebeurzen ontvangen (o.a. van de provincie Drenthe en Kunstbeurs Amsterdam) en in de jaren 90 een 1 jarige parttime opleiding Fysiek Theater aan de HKU. 

Haar vader was rentmeester van het Brabants Landschap en nam haar mee op zijn lange wandelingen door pas aangekochte natuurgebieden. Hij wees haar op de plannen voor die gebieden, hoe ze zouden worden ingericht en leerde haar zien dat een omgeving ruimte is, uit vormen bestaat, dat je het kunt beïnvloeden en veranderen. Ze werd zich bewust van het verschijnen en verdwijnen wanneer je je verplaatst. Tijdens haar lange wandelingen geniet ze daar nog dagelijks van. In 1959 werd ze lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Bij de oprichting van de afdeling Den Bosch kreeg ze de functie van Lid zonder functie en heeft het daar behoorlijk druk mee gehad. In 1964 kwam ze in het hoofdbestuur, daarna actief in de werkgroep Natuurbescherming. 

Omdat ze twee kindjes had begon ze haar docentschap in de avonduren: cursussen wandkleden. In 1971 verhuisde ze naar het Noorden en is daar verder gegaan met haar cursussen. Doordat ze haar lessen zelf kon ontwikkelen heeft ze een eigen kijk op onderwijs ontwikkeld en schreef er artikelen over. Hier kwamen de cursussen bij- en nascholing aan docenten textiele werkvormen uit voort, daarna kreeg ze de begeleiding van scholen in NoordNederland bij het Experiment Eindexamen Expressievakken. In 1976 kreeg Wies een halve baan op de Nieuwe Lerarenopleiding in Leeuwarden en Groningen, dit werd later de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, nu NHLStenden. Met veel plezier heeft ze tot haar pensioen gewerkt, de laatste 10 jaar op de afdeling Communication, Multimedia & Design. Regelmatig geeft Wies nog consulten, lezingen en assessments.  

Locatie